របៀបទិញ - គ្រឿងបន្លាស់អេនជេលីណា Venus

របៀបទិញ។

១ 在首頁點選如何購買

២ 例如想買男錶點選你要的的就就就

៣ 如此項產品是你想要的

4 填料填料 (例如) 再按右下角紅色框框បន្តដឹកជញ្ចូន

 

៥ 選擇ដឹកជញ្ជូនដោយឥតគិតថ្លៃ產品產品就可免運費在右下角點បន្តបង់

 

៦ 請匯款至以下帳號 order ការបញ្ជាទិញពេញលេញ

 

7 請將匯款單肇禍電子銀行轉帳請傳單據至 INE លេខសម្គាល់បន្ទាត់ 0930124395 心心

    ina us 產品出貨時間不同請查你購買的產品有詳細解說, 謝謝你購買 Angelina Venus Jewerly 

 

ទិញវាឥឡូវ